Rekonstrukce objektu čp. 1269 Orlová-Lutyně

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu jsou ve výši 6 646 862 Kč,celkové uznatelné náklady jsou 3 438 575 Kč, z toho příspěvek Evropské unie je  2 922 789 Kč a  příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 171 929 Kč.

Název projektu: Rekonstrukce objektu čp. 1269 Orlová-Lutyně

Registrační číslo: CZ.1.02./3.2.00/13.20745

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Předmětem projektu je zateplení obvodních konstrukcí, střechy a výměna otvorových výplní. Cílem projektu je na základě navržených energetických opatření snížit energetickou náročnost budovy, která je z tohoto hlediska nehospodárná. Realizací opatření bude dosaženo vyhovujícímu standardu pro energetickou náročnost budovy a příznivějšího environmentálního dopadu.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.4.2017

Zpět na výpis