Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Orlová - sesuv Olmovec II

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové  náklady projektu jsou 18 649 084 Kč, celkové způsobilé náklady jsou ve výši 7 829 047 Kč a dotace z Evropské unie 6 654 690 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 391 452 Kč.

Název projektu: Orlová - sesuv Olmovec II

Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/13.21640

Prioritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení

Předmětem projektu je stabilizace a sanace sesuvu Olmovec v k.ú. Horní Lutyně. V rámci realizace akce bude provedena úprava odtokových poměrů ( stabilizací koryta vodního toku Výšina, vybudováním odvodňovacího příkopu a vybudováním odpadního koryta dešťové kanalizace), sanace 2 lokálních sesuvů (úprava nivelety, zásypem erozních rýh a vybudováním gabionových gravitačních zdí).

Cílem projektu je stabilizace a sanace sesuvu, který bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožuje především majetek ale také případně životy a zdraví.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí jsou zvěřejněny na www.opzp.cz.


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá: Zavřeno

Platí i pro podatelnu a pokladnu!

Úřední hodiny slouží pouze k vyřízení nezbytných záležitostí, které nesnesou odkladu. Kontakt se zaměstnanci úřadu je v uvedeném čase možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

Pokladní hodiny

Pondělí: 13:00 - 16:00
Středa: 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá: Zavřeno