Realizace energetických úspor v bytovém domě č. p. 1241- 1242 v Orlové - Lutyni

 

 Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 -2020.

Název projektu:                        Realizace energetických úspor v bytovém domě č. p. 1241- 1242 v Orlové - Lutyni

Registrační číslo:                     CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001922

Prioritní osa IROP:                   06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Popis projektu a jeho výstupy:

Cílem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu. V souladu se specifickým cílem 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu dojde realizací projektu ke snížení energetické náročnosti domu se 131 byty. Obsahem projektu je zateplení obvodového pláště kompaktním zateplovacím systémem, zateplení střešní konstrukce a výměna otvorových výplní objektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně na 15 574 tis. Kč a dotace na 4 906 tis. Kč.

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.1.2017

Zpět na výpis