Profesionální úřad = spokojený občan

 Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanosti.

a)     Název projektu:                    Profesionální úřad = spokojený občan Orlové

b)     Registrační číslo:                CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002812

c)     Prioritní osa:                         Efektivní veřejná správa

Projekt je zaměřen na optimalizaci personální oblasti Městského úřadu Orlová prostřednictvím zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů a vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení kvalifikace, znalostí a dovedností zaměstnanců.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 3 872 549,68 Kč. Příspěvek Unie činí 3 291 667,22 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 387 254,96 Kč. Vlastní zdroje financování města Orlová jsou ve výši 193 627,50.

Více informací o Operačním programu Zaměstnanosti lze najít na https://www.esfcr.cz.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.1.2017

Zpět na výpis