Orlová a Petřvald - řídíme strategicky a společně

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanosti.

a)     Název projektu:               Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně

b)     Registrační číslo:           CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958

c)     Prioritní osa:                   Efektivní veřejná správa

Popis projektu a jeho výstupy:

Předmětem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na rozvoj a posílení strategického řízení ve městě Orlová a Petřvald včetně koordinace rozvoje těchto obcí. Projekt reaguje na aktuální problémy a zahrnuje aktivity pokrývající:

  • rozvoj systému strategického řízení a související vzdělávání,
  • zpracování strategických plánů rozvoje měst Orlové a Petřvaldu,
  • zpracování dílčích strategických dokumentů v oblasti bezpečnosti v Orlové.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 3 190 565,75 Kč. Příspěvek Unie činí 2 711 980,88 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu je ve výši 319 056,58. Vlastní zdroje financování měst jsou ve výši 159 528,29 Kč.

Více informací o Operačním programu Zaměstnanosti lze najít na https://www.esfcr.cz.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.1.2017

Zpět na výpis