Realizace energetických úspor v objektu "B" č. p. 1370 v Orlové - Lutyni

logo

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 -2020.

Název projektu:                        Realizace energetických úspor v objektu "B" č. p. 1370 v Orlové - Lutyni

Registrační číslo:                     CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001860

Prioritní osa IROP:                   06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Popis projektu a jeho výstupy:

Cílem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu. V souladu se specifickým cílem 2.5 Integrovaného regionálního operačního programu dojde realizací projektu ke snížení energetické náročnosti domu s 90 byty. Obsahem projektu je zateplení obvodového pláště kompaktním zateplovacím systémem, výměna oken a vstupních dveří, oprava lodžií a garážových vrat.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny maximálně na 22 777 tis. Kč a dotace na 7 174 tis. Kč.

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.

 

 

 

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.11.2016

Zpět na výpis