IPRM - Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu : Vybudování dílčího úseku komunikace vč. jejího odvodnění na ul. Přespolní

Registrační číslo : CZ.1.06/5.2.00/07.08106

Prioritní osa IOP : Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 681 539,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 579 308,00 Kč, zdroje příjemce 102 231,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší vybudování místní obslužné komunikace v trase současné prašné polní cesty. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociální vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drgová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.11.2016

Zpět na výpis