IPRM - Stavební úpravy komunikace na ul. Přespolní

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy komunikace na ul. Přespolní

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09785

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 11 551 396 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 9 818 686,00 Kč, zdroje příjemce 1 732 710,00 Kč.

Projekt bude realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. V rámci stavby bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev stávající stavby pozemní komunikace vč. úpravy zemní pláně. Součástí stavebních úprav bude odvedení dešťových vod ze stávající pozemní komunikace, nově budou umístěny odvodňovací betonové žlabovky. Stavba bude sloužit veřejnosti k obecnému užívání. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.8.2015

Zpět na výpis