IPRM - Veřejně přístupná hřiště v Orlové - Porubě

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Veřejně přístupná hřiště v Orlové - Porubě

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09787

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 2 829 381 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 404 973,00 Kč, zdroje příjemce 424 408,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu je vybudování hřiště v areálu Komunitního centra Maják a dvě hřiště u základních škol. Na hřištích budou instalovány herní prvky, mobiliář, osvětlení a částečné oplocení. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.8.2015

Zpět na výpis