IPRM - Stavební úpravy komunikace na ul. Březová

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy komunikace na ul. Březová

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09786

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 3 313 767,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 816 701,00 Kč, zdroje příjemce 497 066,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající komunikace, která je v nevyhovujícím stavu. Bude provedena výměna podloží, nové podkladní vrstvy, odvodnění komunikace. Stavba bude sloužit veřejnosti k obecnému užívání. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.8.2015

Zpět na výpis