Modernizace výuky ZŠ Ke Studánce

baner

Město Orlová získalo účelovou dotaci na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 84/1165 ze dne 27. 5. 2014.

Název projektu:                  Modernizace výuky ZŠ Ke Studánce

Registrační číslo:               CZ.1.10/2.1.00/30.01614

Prioritní osa:                       2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory:                 2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory:         2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Popis projektu a jeho výstupy:

Cílem projektu je modernizace vybavení ZŠ Ke Studánce č.p. 1050 v Orlové Lutyni. Obsahem projektu je zřízení odborné učebny chemie a učebny biologie/zeměpisu včetně nezbytných stavebních prací a zavedení ICT a multimediálního vybavení do výuky. Tímto projektem je očekáván rozvoj přírodovědné gramotnosti. Bude provedena kompletní výměna podhledů, osvětlení, rozvodů vody a elektroinstalace, budou vybourány luxferové stěny, které budou dozděny a doplněny dveřmi, bude instalováno nové pódium a položeny nové podlahové krytiny. Následně učebny budou dovybaveny kompletním zatemněním, nábytkem na míru a budou pořízeny spotřebiče (myčka, digestoř) a zařizovací předměty. Nedílnou součástí projektu je také vybavení učebními pomůckami a multimediální technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky, vizualizér, kopírka, tablety, videokamerou a fotoaparátem).

 

Celkové náklady projektu jsou stanoveny maximálně na 3 090 tis. Kč a dotace na 2 291 tis. Kč

Více informací o Regionálním operačním programu lze najít na www.rr-moravskoslezsko.cz.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.6.2015

Zpět na výpis