IPRM - Projekt bezpečné bydlení Orlová-Poruba II

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Projekt bezpečné bydlení Orlová - Poruba II

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09726

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 3 797 178,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 227 601,00 Kč, zdroje příjemce 569 577,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu je doplnění městského kamerového systému o nově určené kamerové body a tím zlepšit bezpečností situaci v rámci prevence kriminality. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.6.2015

Zpět na výpis