IPRM - Sadovnické úpravy lokalitě Orlová-Poruba

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Sadovnické úpravy v lokalitě Orlová - Poruba

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09725

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 3 559 603,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 025 662,00 Kč, zdroje příjemce 533 941,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu jsou sadové úpravy spočívající v odstranění stávajících poškozených, krátkověkých a neperspektivních dřevin, stromů a keřů a výsadba nových, dlouhověkých kosterních dřev s druhově pestrou skladbou. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.6.2015

Zpět na výpis