IPRM - Stavební úpravy chodníku na ul. Těšínská v Orlové - Porubě

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy chodníku na ul. Těšínská v Orlové - Porubě

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09724

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 2 380 328,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 023 278,00 Kč, zdroje příjemce 357 050,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající pozemní komunikace pro pěší umístěné podél silnice II/470, která je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.4.2015

Zpět na výpis