IPRM - Stavební úpravy chodníku na ul. B. Němcové

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy chodníku na ul. B. Němcové

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09711

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 2 611 534 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 219 803,00 Kč, zdroje příjemce 391 731,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.Jedná se o provedení stavebních úprav stávající stavby pozemní koumunikace, která je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí stavebních úprav bude zřízení kontejnerového stání a zpevněných ploch pro městský mobiliář. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.1.2015

Zpět na výpis