IPRM - Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská II

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:  Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská II

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.09649

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  2 693 936,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 289 845,00 Kč, zdroje příjemce 404 091,00 Kč.

Projekt řeší stavební úpravy komunikace pro pěší, která spojuje stávající dlážděný chodník podél ulice Slezské od zastávky MHD se vstupem do ZŠ a od stávající asfaltové zpevněné plochy z jižní strany se vstupem do ZŠ Slezská v Orlové. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.12.2014

Zpět na výpis