Rozvoj služeb technologického centra a elektronizace procesů

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě :

 Název projektu:     Rozvoj služeb technologického centra a elektronizace procesů

Registrační číslo :  CZ.1.06/2.1.00/22.09459

Prioritní osa IOP:    6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  3 427 040,- Kč, z toho příspěvek ze strukturálního fondu ERDF je 2 912 984,-Kč, zdroje příjemce 514 056,- Kč.

Cílem realizace projektu je naplnění cílů strategie Smart Administration a rozšíření konceptu e-Governmentu v místní veřejné správě. Realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji služeb technologického centra a k další fázi elektronizace procesů městského úřadu ORP Orlová. Technické řešení bylo navrženo na základě vstupních analýz IT infrastruktury technologického centa  a úřadu, kde hlavním cílem je zefektivnit provoz a umožnit další rozvoj služeb. V rámci elektronizace procesů a agend úřadu se projekt zaměřuje na procesy, jež nebyly dosud plně elektronizovány. Uživatelem výstupů projektu bude Městský úřad v Orlové, obce ve správním obvodu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.9.2014

Zpět na výpis