Centralizace hřišť v Orlové

Město Orlová získalo účelovou dotaci na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usneseními Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 64/755 ze dne 21.8.2012 a č. 70/879 ze dne 29. 1. 2013

a) Název projektu: Centralizace hřišť v Orlové

b) Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/05.01291

c)  Prioritní osa: 3. Rozvoj měst

d) Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

e) Popis projektu a jeho výstupy:

Předmětem projektu je rekonstrukce školního hřiště a rekonstrukce školní tělocvičny v ZŠ Mládí 726 v Orlové - Lutyni.  Hřiště bude vybaveno moderním umělým povrchem a umělou trávou II. generace a doplněno potřebným vybavením pro provozování míčových sportů.

V tělocvičně bude vyměněna stávající podlaha za litou PUR podlahu s redukcí sportovního vybavení pro gymnastiku. Tělocvična bude rovněž vybavena novou pojízdnou soupravou pro badminton.

Více informací o Regionálním operačním programu lze najít na www.rr-moravskoslezsko.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.6.2014

Zpět na výpis