IPRM - Stavební úpravy komunikace vč. jejího odvodnění na ul. V Poli, 2. část

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy komunikace vč. jejího odvodnění na ul. V Poli, 2. část

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.2.00/07.09325

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 4 401 177,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 741 000,00 Kč, zdroje příjemce 660 177,00 Kč.

Projekt je ralizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Jedná se o projekt, který navazuje na realizaci z roku 2013. Komunikace bude opravena a zároveň rozšířena při napojení na státní silnici III/4747 ul. Slezská na šířku 6,0 m. Dotčený chodník podél ulice Slezská bude v nutném rozsahu předlážděn a vybaven varovnými pásy z reliéfní slepecké dlažby.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.5.2014

Zpět na výpis