IPRM - Rozšíření stávající sítě VO M. Ryšky, Janáčkova, Kosmonautů, Gagarinova v Orlové-Porubě

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:     Rozšíření stávající sítě VO M. Ryšky, Janáčkova, Kosmonautů, Gagarinova v Orlové-Porubě

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.08672

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  1 192 002,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 013 201,00 Kč, zdroje příjemce 178 801,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Jedná se o doplnění osvětlení komunikace před bytovými domy. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby el. energie, použita budou osvětlovací tělesa s clonou proti oslnění bytů, která budou umístěna tak, aby nesvítila do bytů.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.5.2013

Zpět na výpis