IPRM - Stavební úpravy komunikace vč. jejího odvodnění na u. V Poli v Orlové-Porubě

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:     Stavební úpravy komunikace vč. jejího  odvodnění  na ul. V Poli v Orlové-Porubě

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.08673

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  2 514 298,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 137 153,00 Kč, zdroje příjemce 377 145,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Předmětem projektu je provedení stavebních úprav na stávající pozemní komunikaci, která bude řešena jako místní obslužná komunikace. Součástí bude odvodnění komunikace a dále bude v rámci stavby zřízena opěrná zeď.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.5.2013

Zpět na výpis