IPRM - Stavební úpravy prostranství za autobusovou čekárnou a objektem za čp. 720

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

 Název projektu:     Stavební úpravy prostranství za autobusovou čekárnou a objektem čp. 720

 Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.08674

 Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  2 044 791,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 1 738 072,00 Kč, zdroje příjemce 306 719,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Jedná se o rekonstrukci chodníkového tělesa, které je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje normovým a legislativním požadavkům vč. venkovního schodiště. Součástí stavby je umístění nového zastávkového přístřešku v místě původního, který je v nevyhovujícím stavu, jehož součástí bude lavička, označník a městský mobiliář.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.5.2013

Zpět na výpis