IPRM - Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. M.Ryšky, Janáčkova, A. Jiráska, Kosmonautů a Gagarinova

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

 Název projektu:     Vybudování parkovacích ploch v okolí ulic M. Ryšky, Janáčkova, A. Jiráska, Kosmonautů a Gagarinova

 Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.08675

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  2 623 821,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 230 247,00 Kč, zdroje příjemce 393 574,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Účelem stavby je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily v dané lokalitě. Stavba bude sloužit široké motoristické veřejnosti, zejména obyvatelům předmětných ulic. Zároveň budou vybudována nová odstavná místa pro kontejnery, příp. předlážděny stávající plochy tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu komunikace.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.5.2013

Zpět na výpis