IPRM - Komunikace Přespolní a parkovací plochy na Doubravském sídlišti

  logo

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:     Komunikace Přespolní a parkovací plochy na Doubravském sídlišti

 Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.08676

 Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  3 554 315,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 021 167,00 Kč, zdroje příjemce 533 148,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Jedná se o dvě akce, jejichž realizace na sebe bezprostředně navazuje. Nejprve bude stavebně řešena komunikace Přespolní a poté parkovací plochy. Stávající asfaltová komunikace, která je nevyhovujícím stavu bude jednopruhová, obousměrná se smíšeným provozem s novým živičným krytem z asfaltového betonu. Po ukončení rekonstrukce komunikace budou vybudována nová parkovací státní pro osobní automobily vč. parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí projektu je i vybudování ploch pro kontejnerová stání.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.5.2013

Zpět na výpis