IPRM - Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, Čs. armády

NáhledMěsto Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:  Vybudování parkovacích ploch v okolí ul. Rajčula, Dvouletky, Dukelská, ČS. armády

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.08105

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  2 433 592,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 2 068 553,00 Kč, zdroje příjemce 365 039,00 Kč.

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily v dané lokalitě, kde je nedostatek odstavných míst včetně začlenění do terénu a výsadby živého plotu. Zároveň dojde k vybudování odstavných ploch pro kontejnery. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.6.2012

Zpět na výpis