IPRM - Bezpečné bydlení Orlová-Poruba

Náhled

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

 

Název projektu:  Bezpečné bydlení Orlová - Poruba

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.08102

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  5 993 367,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 5 094 361,00 Kč, zdroje příjemce 899 006,00 Kč.

Projekt řeší zlepšení bezpečnostní situace ve vybraných zónách. Jedná se o rozšíření stávajícího městského kamerového systému o nové kamerové body, úpravy stávajícího vyhodnocovacího stanoviště a zřízení nového v Orlové-Porubě. Místní rozhlas bude doplněn o další vysílací místa, která budou sloužit jako audio doplnění nového kamerového systému. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.6.2012

Zpět na výpis