Územně analytické podklady

Náhled

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních plánů) a pro rozhodování stavebních úřadů.

Na pořízení prvních územně analytických podkladů byla Městu Orlová poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí) a dotace ze státního rozpočtu.

Původní projekt byl spolufinancován z prostředků evropské unie, evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové výdaje na ÚAP byly ve výši 940 100,- Kč z toho ze strukturálního fondu ERDF bylo hrazeno 799 085,- Kč a ze státního rozpočtu 141 015,- Kč.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.12.2011

Zpět na výpis