Komunitní centrum v Orlové

Náhled

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na oblast podpory – 6.3.1. Služby v oblasti sociální integrace na projekt :

 

Název projektu:      Komunitní centrum v Orlové

 

Registrační číslo :  CZ.1.06/3.1.00/03.07581

 

Prioritní osa IOP:   Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb –  Cíl

                                   Konvergence

 

Celkové výdaje projektu jsou ve výši  11 648 371,- Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 7 208 404,00 Kč,  Státní rozpočet 1 272 073,00 Kč, zdroje příjemce 3 167 894,00 Kč.

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší rekonstrukci a vybavení objektu, který se nachází v sociálně vyloučené romské lokalitě. Objekt bude sloužit k poskytování sociálních služeb a volnočasových aktivit a jako místo k setkávání lidí, které spojuje společný zájem nebo lokalita, ve které žijí. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města.

Více informací na www.strukturalní-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.8.2012

Zpět na výpis