IPRM - Stavební úpravy chodníku podél komunikace ul. Slezská

Náhled

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu: Stavební úpravy chodníků podél komunikace ul. Slezská

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.07731

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  8 350 401 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 7 097 840,00 Kč, zdroje příjemce 1 252 561,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší rekonstrukci chodníkového tělesa podél komunikace III/4747. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.11.2011

Zpět na výpis