IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící v Orlové-Porubě

Náhled

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:     Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. kpt.

                                   Nálepky, Spojenců a Dělící v Orlové-Porubě

Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.07733

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  5 152 648,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 4 379 750,00 Kč, zdroje příjemce 772 898,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší vybudování  nových a úpravy stávajících pěších komunikací, které jsou v nevyhovujícím stavu.  Dále řeší nedostatek parkovacích ploch vybudováním nových parkovacích stání. Vybudována budou rovněž dlážděná kontejnerová stání, úprava zpevněných příjezdů a vybudování propojovacích chodníků. Součástí realizace jsou i nové lavičky a systém dopravního značení. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.11.2011

Zpět na výpis