IPRM - Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Náhled

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:     Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště na ul.

                                   Václavská v Orlové-Porubě

Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.07732

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  545 422,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 463 608,00 Kč, zdroje příjemce 81 814,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší vybudování  veřejně přístupného dětského hřiště. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 20.10.2011

Zpět na výpis