IPRM - Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící II

Náhled

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:      Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící II

Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.08220

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

 Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  5 998 267,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 5 098 526,00 Kč, zdroje příjemce 899 741,00 Kč.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, navazuje na I. etapu realizovanou v květnu 2012 a řeší dokončení úprav prostranství v řešené oblasti. Před bytovými domy budou realizována nová kolmá parkovací stání vč. příjezdové komunikace se smíšeným provozem, nově budou vydlážděny stávající přístupové chodníky. Všechny nové zpevněné plochy budou odvodněny do stávající, páteřní dešťové kanalizace. Dále budou realizována kolmá parkovací stání vč. parkovacích stání pro vozidla tělesně postižených. Součástí stavby budou kontejnerová stání pro velkoobjemové kontejnery a sadové úpravy. Mezi bytovými domy bude zřízeno veřejné osvětlení příjezdových komunikací a parkovišť.

Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.8.2012

Zpět na výpis