Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová

Náhled

 

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory Zavádění ICT v územní veřejné správě :

 

Název projektu:     Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová

Registrační číslo :  CZ.1.06/2.1.00/06.06755

Prioritní osa IOP:    6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  5 944 329,- Kč, z toho příspěvek ze strukturálního fondu ERDF je 5 052 679,65 Kč, zdroje příjemce 891 649,35 Kč.

Cílem realizace projektu je vytvořit podmínky pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy na místní úrovni s vysokou mírou využití moderních informačních a komunikačních technologií jako prostředí pro zkvalitnění výkonu činnosti územních orgánů veřejné správy. Zlepšení úrovně poskytování elektronické veřejné správy se projeví především ve vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace veřejnosti s územní veřejnou správou. Aktivity realizované v rámci projektu významným způsobem přispějí ke zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb. Cílovou skupinou projektu je Město Orlová a jeho městský úřad, který je žadatel, garant realizace, provozovatel a zároveň uživatel  poskytovaných služeb, dále obce a jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace zřízené městem Orlová.


Datum zveřejnění/aktualizace: 3.5.2011

Zpět na výpis