IPRM - Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská 200

Náhled

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:  Zajištění bezbariérového přístupu k ZŠ Slezská 200

Registrační číslo :  CZ.1.06/5.2.00/07.08103

Prioritní osa IOP: Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  9 056 561,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 7 698 076,00 Kč, zdroje příjemce 1 358 485,00 Kč.

Projekt řeší stavební úpravy poškozených chodníků po obou stranách silnice.. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 13.6.2012

Zpět na výpis