Sportujme zdravě

NáhledMěsto Orlová získalo dotaci  na projekt realizovaný v rámci  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 41/413 ze dne 18. 8. 2010. Předpokládané  náklady projektu jsou 2 934 tis. Kč, předpokládané celkové způsobilé náklady jsou 2 893 tis Kč a maximální dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je  2 676 tis Kč.  

 

Název projektu: Sportujme zdravě

Registrační  číslo: CZ.1.10/3.2.00/03.00883

Prioritní osa: 3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

Zaměření výzvy: Infrastruktura vzdělávání a volného času

 

Předmětem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání a to modernizací vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám. Realizací projektu budou zlepšeny podmínky pro konání zájmové činnosti v Základní škole K. Dvořáčka 1230 a U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni, u kterých je Město Orlová zřizovatelem a zároveň realizátorem projektu. Projekt řeší modernizaci podlah tělocvičen ve školách a to položením nových, nášlapných vrstev a dále dojde k ozvučení jednotlivých tělocvičen necentrálním způsobem pomocí reproboxů. Díky instalaci těchto nových technologií vzniknou v tělocvičnách obou škol velmi kvalitní podmínky pro výuku a zájmovou činnost.

 

 

Více informací o Regionálním operačním programu lze najít na www.rr-moravskoslezsko.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.4.2011

Zpět na výpis