IPRM - Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení mezi ul. Václavská a Dělnická

Náhled

 

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

 

Název projektu:     Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení mezi ul.  Václavská a Dělnická

Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.07269

Prioritní osa IOP:   Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  861 733,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 732 473,00 Kč, zdroje příjemce 129 260,00 Kč.

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší vybudování nové komunikace pro pěší včetně nového veřejného osvětlení. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2011

Zpět na výpis