IPRM - Regenerace obytného domu čp. 886-887 v Orlové - Porubě

\"Integrovaný

Město Orlová získalo dotaci v rámci kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na aktivitu 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích na projekt :

Název projektu:       Regenerace obytného domu čp. 886-887 v Orlové - Porubě

 

Registrační číslo :    CZ.1.06/5.2.00/07.06549

 

Prioritní osa IOP:     Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

 

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši  9 760 105,00 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 318 435,- Kč dotace ze státního rozpočtu 585 607,- Kč.

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a řeší regeneraci domu z hlediska zateplení obvodového a střešního pláště, výměnu výplní otvorů a rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách. Cílem projektu je přispět ke snížení negativních sociálních vlivů (nezaměstnanost, kriminalita, drogová závislost, podpora vzdělanosti) v předmětné zóně a podpořit její další rozvoj. Jedná se o navazující aktivitu v rámci IPRM Orlová, jehož cílem je vytvořit z části Poruba atraktivní a příjemné místo k životu, které bude splňovat všechny požadavky na moderní bydlení a trávení volného času pro všechny generace a skupiny obyvatel města. Tento cíl je rozvíjen prostřednictvím specifických cílů a na ně navazujících opatření. Více informacíí na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.7.2010

Zpět na výpis