Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Zřízení sběrného dvora v Orlové

 

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši  3 757 890,14 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 194 206,61 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 187 894,50 Kč.

Název projektu:       Zřízení sběrného dvora v Orlové

Registrační číslo :    CZ:1.02/4.1.00/08.02424

Prioritní osa:             4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory:       4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora a nákup vybavení na ulici Nádražní v Orlové – Porubě. Sběrný dvůr je nezbytným doplňkem systému sběru tříděného odpadu a zajistí komplexní nakládání s komunálními odpady ve městě. Cílem projektu je zlepšení kvality služeb v rámci odpadového hospodářství v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Účelem realizace projektu je plnění legislativních požadavků vyplývající z výše uvedeného zákona, a to zajištění možnosti uložení nebezpečných odpadů od fyzických osob z důvodu zlepšení stávajících podmínek pro sběr a výkup odpadů od obyvatel města Orlová.

 Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.