Zřízení sběrného dvora v Orlové

 

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši  3 757 890,14 Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je 3 194 206,61 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 187 894,50 Kč.

Název projektu:       Zřízení sběrného dvora v Orlové

Registrační číslo :    CZ:1.02/4.1.00/08.02424

Prioritní osa:             4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory:       4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora a nákup vybavení na ulici Nádražní v Orlové – Porubě. Sběrný dvůr je nezbytným doplňkem systému sběru tříděného odpadu a zajistí komplexní nakládání s komunálními odpady ve městě. Cílem projektu je zlepšení kvality služeb v rámci odpadového hospodářství v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Účelem realizace projektu je plnění legislativních požadavků vyplývající z výše uvedeného zákona, a to zajištění možnosti uložení nebezpečných odpadů od fyzických osob z důvodu zlepšení stávajících podmínek pro sběr a výkup odpadů od obyvatel města Orlová.

 Více informací o Operačním programu Životní prostředí lze najít na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.9.2009

Zpět na výpis