Multifunkční sál Domu kultury města Orlové

Náhled

Město Orlová ukončilo realizaci projektu financovaného z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 

Město Orlová získalo dotaci  na projekt realizovaný v rámci  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 25/232 ze dne 22. 4. 2009.

Celkové náklady projektu byly 9 265 tis Kč, z toho celkové způsobilé náklady byly  8 075 tis Kč a  dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla čerpána ve  výši 7 470  tis Kč.  

 

Název projektu: Multifunkční sál Domu kultury města Orlové

Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/02.00392

Prioritní osa: 3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

 

Stručný popis projektu:

 

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění  služeb poskytovaných občanům města Orlové v oblasti kulturního a společenského dění ve městě.

 

Montáží nových technologií divadelního sálu vznikl moderní prostor v souladu se všemi požadavky na technologie současné doby. 

Divadelní sál má nové scénické ozvučení, které poskytne optimální pokrytí celého sálu jak při divadelních a koncertních vystoupeních, tak u přednášek, seminářů a projekcí.

Součástí vybavení režie bude nový zvukový mixážní pult, efektové procesory, mikrofony.

Pro odposlech účinkujících na jevišti budou zabudovány jevištní repromonitory

Pro účely prezentací, konferencí či méně náročných filmových projekcí bude zabudována video projekce

Tímto výčtem bychom mohli pokračovat přes výměnu a doplnění scénického osvětlení včetně ovládacích pultů a stmívačů, nouzové osvětlení až k zakrytí nefunkčního orchestřiště, nesmíme také zapomenout na montáž kabelových tras pro potřeby možné budoucí montáže kinotechnologie a její využití pro plnohodnotnou filmovou projekci. V rámci stavby je provedena rekonstrukce prospektorových tahů a rekonstrukce pohonu opony.

 

Tak trochu nevýhodou všech těchto úprav je ta skutečnost, že většina současně zrekonstruovaných částí divadelního sálu je skryta před zraky diváků. Některé části jsou ukryty pod akustickými panely, velká část je v kabině technické režie a elektrorozvodně, takže nezasvěcený může v prvním okamžiku konstatovat, že se toho až tak moc nezměnilo….opak je pravdou. Celková výše investice se vyšplhala až k necelým 9 mil. Kč. Regionální operační program přispěje na projekt 92,5% všech způsobilých nákladů.

 

Město Orlová má v úmyslu v rekonstrukci divadelního sálu pokračovat a připravuje další projekt pro žádost o dotaci, který bude zahrnovat novou vzduchotechniku a  nový interiér včetně výměny sedaček a podlahových krytin.

 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Moravskoslezsko naleznete na www.rr-moravskoslezsko.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.11.2009

Zpět na výpis