Dejte nám šanci poznat svět

Náhled

Město Orlová získalo dotaci  na projekt realizovaný v rámci  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 17/158 ze dne 1. 10. 2008. Celkové  náklady projektu byly 6 019 047,30 Kč, z toho  celkové způsobilé náklady byly 5 828 677,00 Kč a  dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla čerpána ve výši  5 391 525,55 Kč

 

Název projektu: Dejte nám šanci poznat svět

Registrační  číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00190

Prioritní osa: 3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

 

Město Orlová si jako zřizovatel základních škol ve městě stanovilo cíl   pečovat o žáky nadané, žáky se specifickými poruchami učení  a klást důraz na zkvalitnění materiálních a technický podmínek vzdělávaní a práci s informacemi. K naplnění tohoto cíle byl připraven pilotní projekt zavádění moderních výukových metod založených na informačních technologiích a multimediálních učebnicích do vybraných základních škol. Projekt bude realizován Městem Orlová v Základních školách na ulicích K. Dvořáčka, Školní, Ke Studánce, U Kapličky. Předmětem projektu je pořízení informační technologie (počítače, dataprojektoru a plátna) s napojením na internet do každé kmenové třídy a pořízení elektronických učebnic. Zapojení multimédii do výuky umožnilo žákům přijímat informace všemi smysly a pedagogům umožnilo respektovat individuální schopnosti žáka a to  z hlediska rychlosti a formy.

Více informací o Regionálním operačním programu lze najít na www.rr-moravskoslezsko.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.8.2009

Zpět na výpis