V kopačkách si plním sny

  Náhled

 

 

Město Orlová získalo dotaci na na projekt realizovaný v rámci  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 17/158 ze dne 1. 10. 2008. Celkové náklady projektu byly 14 908 532 Kč z toho způsobilé náklady 14 837 452 Kč a dotace byla čerpána ve výši 13 724 643 Kč.

 

a)      Název projektu: V kopačkách si plním sny

b)      Registrační  číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00188

c)      Prioritní osa: 3 – Rozvoj měst

d)      Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

e)      Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

 

       Stručný popis projektu:

Město Orlová  dlouhodobě podporuje všechny sportovní a volnočasové aktivity ve městě. Sportovním klubům poskytuje zcela zdarma svá sportovní zařízení a formou dotací přispívá k jejich samotnému fungování. Město Orlová je v současné době vlastníkem sportovního areálu, jehož součástí je také fotbalové hřiště se škvárovým povrchem. Toto hřiště neodpovídá požadavkům  doby na moderní sportovní zařízení. Povrch neodpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Předmětem projektu s názvem \"V kopačkách si plním sny\" je rekonstrukce stávajícího škvárového hřiště na hřiště s moderním umělým povrchem III. generace. Rekonstrukcí povrchu, vybudováním umělého osvětlení a vybudováním oplocení kolem celého sportovního areálu řeší problém nevyhovujícího zázemí z hlediska vybavení pro kvalitní tréninky a závodní utkání fotbalových družstev, ale i další sportovní aktivity ve městě. Realizací projektu bude docíleno rozšíření doby využitelnosti hřiště na zimní období, večerní hodiny i nepříznivé počasí.      

 

Specifické cíle projektu:

Cílem tohoto projektu je podpora sportovních aktivit ve městě, vytvoření podmínek pro smysluplné a aktivní prožívání volného času, podchycování zájmu o sport a jeho využití k podpoře zdravého životního stylu a k nenásilné výchově mládeže k sportovnímu chování a fair play.

Předmětem akce \"V kopačkách si plním sny\" je komplexní rekonstrukce stávajícího škvárového hřiště na moderní  fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením a rozšíření možnosti tréninku  a  konání zápasů mistrovských utkání v Orlové - Lutyni a dalších sportovních aktivit ve městě. Realizací projektu bude umožněno nepřetržité využití tohoto hřiště po celý rok a rozšíření tak nabídky kvalitního sportovního zázemí v co nejširším měřítku. 

.Připojené dokumenty:

Výzva k podání nabídek na Rekonstrukci škvárového hřiště v Orlové - V kopačkách si plním sny DOC [2.8MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.3.2009

Zpět na výpis