Zateplení ZŠ Školní 862

Náhled

Město Orlová zrealizovalo  projekt financovaný z Operačního programu životní prostředí

Město Orlová získalo dotaci na  projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové realizační náklady projektu byly 34 602 366 Kč, celkové způsobilé náklady byly 27 869 604,70 Kč a  dotace z EU a SFŽP byla proplacena ve výši 25 082 644,22 Kč.

 

Název projektu: Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862

Registrační číslo : CZ.1.02/3.2.00/08.00880

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie

 

Předmětem projektu byla realizace úspor energie  v objektu Základní školy  Školní 862 v Orlové. Navrhovaná opatření spočívala v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy v objektech školy, tělocvičny a družiny.  Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2 o cca 153t/rok a k úspoře energie cca 1668 GJ/rok.

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí a kvality ovzduší. 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí jsou zveřejněny na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.8.2009

Zpět na výpis