Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

VŘ 11 2020 VEDOUCÍ ODD. PRÁVNÍCH SLUŽEB

Oznámení o vyhlášení  výběrového řízení

 

 

Tajemník Městského úřadu Orlová  vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

na obsazení pracovního místa:

 

 

vedoucí oddělení právních služeb Právního odboru

 

  1. Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

 

 

  1. Místo a doba výkonu práce: město Orlová a obce jejího správního obvodu, tj. město Petřvald a obec Doubrava; doba neurčitá

 

 

  1. Druh práce: řízení oddělení právních služeb a  komplexní výkon právních činností města Orlová v samostatné a přenesené působnosti včetně zastupování města před soudy a státními orgány;

 

  1. 4.    Platové zařazení: 11. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

 

  1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – obor „právo“

-          pracovní pozice je vhodná pro absolventa VŠ

-          praxe ve státní správě nebo samosprávě výhodou

-          časová flexibilita, komunikativnost a asertivita

-          uživatelská znalost práce na PC – WORD, EXCEL

-          řidičský průkaz sk. B

 

 

 

  1. Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 

 

 

 

 

  1. K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení 

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          platné lustrační osvědčení (ověřenou kopii)

-          čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák.č. 451/1991 Sb. v platném znění; tato povinnost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971;

 

 

  1. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          obálku označte: VŘ 11 2020

-          Lhůta pro podání přihlášky: 17. 8. 2020, při osobním podání do 16,00 hod. na podatelně úřadu;

-          Předpokládaný nástup: dle dohody

 

 

  1. 9.    Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

V Orlové dne 14. 7. 2020

Ing. Radomír Matušek, MBA, tajemník úřadu

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOCX [15.3KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.