PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020

Zastupitelé města Orlové schválili na svém prosincovém zasedání znění výzvy participativního ropočtu města na rok 2020. I letos mohou Orlované rozhodnout, jak naložit s rovným miliónem korun. Už od příštího pondělí 13. ledna budou přijímány návrhy do participativního rozpočtu. Termín uzavření přihlášek je 17. února v 17 hodin. V příloze najdete všechny potřebné podklady.

Podmínky:

• Autorem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Orlové.
• Záměr musí být realizován na pozemcích města.
• Záměr nesměřuje do bytového fondu města.
• Záměr musí být veřejně prospěšný.
• Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři.
• Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků, situační nákres aj.).
• Součástí návrhu musí být rozpočet. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například na zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let).
• Návrh musí splňovat následující podmínky: a) musí být realizovatelný během 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu tak 24 měsíců, b) jeho realizace musí být v kompetenci města, c) odhadované náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 500 tis. Kč včetně DPH.
• Návrh musí podpořit písemně na formuláři alespoň 15 osob s trvalým pobytem v Orlové starších 18 let včetně.
• Každý navrhovatel může podat maximálně dva návrhy.
• Forma podání v tomto projektu je pouze písemná na adrese: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová – Lutyně, osobně na podatelně městského úřadu, datovou schránkou ID: r7qbskc, emailem na posta@muor.cz
• Každý autor má povinnost prezentovat návrh natočením medailonku.
• Termín podání návrhu je do 17.02.2020 do 17.00 hod.

Kontrola realizovatelnosti
Návrhy projektů budou předány k technické analýze příslušným odborům městského úřadu. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení.

Hlasování
Hlasovat můžou občané s trvalým pobytem na území města Orlové starší 15 let. Každý hlasující bude mít 2 kladné a 1 záporný hlas. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty. Jednomu projektu však připadne maximálně jeden hlas. Záporný hlas není povinný a jeho použití je možné až po udělení dvou kladných hlasů.

Kontakt
Více informací k participativnímu rozpočtu, vhodnosti vašeho záměru, pozemkům města, existenci sítí nebo úplnosti Vámi navrhovaného rozpočtu Vám zprostředkuje:

DiS. Petra Ožanová - koordinátorka participativního rozpočtu
Tel: 596 581 142
petra.ozanova@muor.czPřipojené dokumenty:

vyzva PDF [562.5KB]
pravidla PDF [507.6KB]
prihlasovaci_formular DOC [420.5KB]
podpisovy_arch PDF [398.4KB]
mapa_lazy PDF [64.3MB]
mapa_lutyne PDF [44.8MB]
mapa_lutyne_mesto PDF [68.7MB]
mapa_lutyne_a_poruba PDF [45.8MB]
mapa_V.etapa PDF [25.3MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 8.1.2020

Zpět na výpis