OBČANÉ SE MOHOU PODÍLET NA ZMĚNÁCH VE MĚSTĚ

STARTUJE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Orlovští zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili participativní rozpočet města na rok 2019. Počátkem března se na webových stránkách města objevila samostatná sekce, která obsahuje všechny potřebné informace a formuláře k tomu, aby se Orlované mohli podílet na změnách v Orlové a svým hlasem tak mohli ovlivnit, které nápady se budou realizovat.
Město dalo v tomto pilotním projektu k dispozici rovný milión korun a bude jen na občanech, jak s ním naloží.
Navrhovatelem může být fyzická osoba starší patnácti let s trvalým pobytem v Orlové.
Záměr musí být realizován na pozemcích města a musí být veřejně prospěšný.
Od 1. března je na webových stránkách ke stažení formulář, určený ke specifikaci projektu a podání návrhu.
Návrh však musí splňovat dvě podmínky – být realizovatelný v průběhu 12 měsíců, maximálně do 24 měsíců v případě nutnosti stavebního povolení, a jeho realizace musí být v kompetenci města. Odhadované náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout částku ve výši 250 tisíc včetně DPH. Podstatné je, že návrh musí podpořit na formuláři alespoň patnáct osob s trvalým pobytem v Orlové. Každý navrhovatel pak bude mít povinnost svůj návrh prezentovat na městském úřadě, případně na veřejném jednání. Všechny návrhy by měly být odevzdány nejpozději do 15. dubna.
Ve finále budou o návrzích hlasovat občané. Každý bude mít dva kladné a jeden záporný hlas. Výsledky budou samozřejmě veřejné.
Jsme si vědomi, že 1 milión není velká částka, ale někde se začít musí. Jsou města, která začala na půl miliónu a dnes jsou již na miliónech. Věřím, že už v příštím roce bude částka vyšší,“ podotkl starosta Miroslav Chlubna.

Datum zveřejnění/aktualizace: 3.3.2019

Zpět na výpis