Oddělení informačních technologií

Oddělení informačních technologií (dále jen IT) zajišťuje správu a provoz informačních systémů a informačních technologií města. Jedná se mj. o správu počítačové sítě městského úřadu a městské policie, úkoly spojené s nákupem, provozem a servisem veškeré výpočetní techniky, také chod a rozvoj informačních systémů a softwarů včetně jejich aktualizace, řešení poruch a závad, uživatelskou podporu a školení zaměstnanců v této oblasti, správy databází či administraci internetových stránek města.

Oddělení IT se podílí také na digitalizaci celého chodu městského úřadu, a především digitalizaci služeb veřejné správy pro zjednodušení procesů vyřizování záležitostí a komunikace občanů s městským úřadem. Nedílnou součástí náplně práce oddělení IT je oblast informační a kybernetické bezpečnosti, která je zaměřená na zabezpečení a ochranu celé počítačové sítě a veškerých dat před jejich možným zneužitím, jakožto i jejich zálohování a šifrování.

Legislativní rámec a hlavní činnosti oddělení IT tvoří:

  • Zákon č.  365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  • Zákon č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.3.2022

Zpět na výpis