OSPOD

Náhradní rodinná péče
17.3.2017

Náhradní rodinná péče

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nahlížení do spisové dokumentace
28.5.2015

Nahlížení do spisové dokumentace

... více informací  |  Připojené soubory: 2

Pracovní doba OSPOD
28.5.2015

Pracovní doba OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Realizace stáží na OSPOD
5.9.2014

Realizace stáží na OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých
19.1.2022

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých

Péče o děti, které vykazují znaky výchovných problémů (záškoláctví, požívání alkoholu a jiných návykových látek, prostituce, trestná činnost, opakované útěky z domu, nerespektování rodičů) je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění... více informací

Jak pomoci ohroženým dětem?
19.1.2022

Jak pomoci ohroženým dětem?

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěře... více informací

Pomoc obětem trestných činů v Orlové
19.1.2022

Pomoc obětem trestných činů v Orlové

Stali jste se obětí trestného činu? Máte právo zejména na: ochranu před hrozícím nebezpečím, opatření k zajištění Vašeho bezpečí, informace o místě a způsobu podání trestního oznámení, informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení, doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení, bezplatnou odbornou pom... více informací

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD
18.7.2022

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Náplň práce OSPOD
19.1.2022

Náplň práce OSPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje pro obce Doubrava, Petřvald a Orlová o: realizaci opatření na ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních, kdy chrání zájmy nezletilých dětí uložení povinnosti rodičů nebo jiným osobám odpovědným za vých... více informací