Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

OSPOD

Náhradní rodinná péče

17.3.2017  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Nahlížení do spisové dokumentace

28.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 2

... více informací

Pracovní doba OSPOD

28.5.2015  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Průvodce standardy kvality sociálně-právní ochrany

6.1.2015  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Realizace stáží na OSPOD

5.9.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika

Péče o děti, které vykazují znaky výchovných problémů (záškoláctví, požívání alkoholu a jiných návykových látek, prostituce, trestná činnost, opakované útěky z domu, nerespektování rodičů) je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění... více informací

Jak pomoci ohroženým dětem?

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěře... více informací

Pomoc obětem trestných činů v Orlové

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika

Stali jste se obětí trestného činu? Máte právo zejména na: ochranu před hrozícím nebezpečím, opatření k zajištění Vašeho bezpečí, informace o místě a způsobu podání trestního oznámení, informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení, doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení, bezplatnou odbornou pom... více informací

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika  |  Připojené soubory: 1

... více informací

Náplň práce OSPOD

25.8.2014  |  Za článek zodpovídá: Urbánková Veronika

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje pro obce Doubrava, Petřvald a Orlová o: realizaci opatření na ochranu dětí uložení povinnosti rodičů nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci povinnosti odborného poradenského zařízení opatřeních dle §13 zákona... více informací
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30