OSPOD

Náhradní rodinná péče
17.3.2017

Náhradní rodinná péče

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nahlížení do spisové dokumentace
28.5.2015

Nahlížení do spisové dokumentace

... více informací  |  Připojené soubory: 2

Pracovní doba OSPOD
28.5.2015

Pracovní doba OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Realizace stáží na OSPOD
5.9.2014

Realizace stáží na OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých
25.8.2014

Pomoc při řešení výchovných problémů nezletilých

Péče o děti, které vykazují znaky výchovných problémů (záškoláctví, požívání alkoholu a jiných návykových látek, prostituce, trestná činnost, opakované útěky z domu, nerespektování rodičů) je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež. Sociální kuratela spočívá v provádění opatření směřujících k odstranění... více informací

Jak pomoci ohroženým dětem?
25.8.2014

Jak pomoci ohroženým dětem?

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěře... více informací

Pomoc obětem trestných činů v Orlové
25.8.2014

Pomoc obětem trestných činů v Orlové

Stali jste se obětí trestného činu? Máte právo zejména na: ochranu před hrozícím nebezpečím, opatření k zajištění Vašeho bezpečí, informace o místě a způsobu podání trestního oznámení, informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení, doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení, bezplatnou odbornou pom... více informací

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD
25.8.2014

Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD

... více informací  |  Připojené soubory: 1

Náplň práce OSPOD
25.8.2014

Náplň práce OSPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje pro obce Doubrava, Petřvald a Orlová o: realizaci opatření na ochranu dětí uložení povinnosti rodičů nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci povinnosti odborného poradenského zařízení opatřeních dle §13 zákona... více informací