Komunitní centrum MAJÁK

Komunitní centrum Maják vzniklo v roce 2012 v Orlové-Porubě na ul. Boženy Němcové, v městské části, kde se nacházejí dvě sociálně vyloučené lokality. V bezprostřední blízkosti komunitního centra se nachází místní základní škola, nižší bytové domy s přilehlými zahrádkami. Samotné komunitní centrum má velkou zahradu s několika dětskými herními prvky.

Provozovatelem komunitního centra je Město Orlová. Zřízení Komunitního centra bylo realizováno z Integrovaného operačního programu (dotace EU) a do konce roku 2022 je město Orlová povinno zajistit dodržování podmínek v souladu se stanovenou výzvou (poskytování sociálních služeb a vybraných druhů činností pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit).

Komunitní centrum Maják funguje v souladu s udržitelností projektu reg.č. CZ 1.06. /3.1.00/03.07581

V Komunitním centru Maják je zázemí pro 4 registrované sociální služby

  • Terénní programy
  • Odborné poradenství a služby následné péče pro osoby závislé
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6-12 let

Komunitní centrum Maják nabízí další možnosti, vždy na základě objednávky a vyplnění žádosti o pronájem 100,-Kč/ den nebo na základě vyplněné žádosti o výpůjčku – akce organizované městem nebo s participací města

  1. Volnočasové aktivity pro děti (sportovní, taneční, výtvarné), provozuje NZDM Maják jako fakultativní služby
  2. Aktivity organizované z projektu Komunitní práce
  3. Aktivity organizované Ústavem národního zdraví - "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociální vyloučením"
  4. Různé - vzdělávání, bohoslužby a aktivity pro děti z Křesťanské misie - Romové, jednání osadního výboru, vzděláván v rámci komunitního plánování a podobně

Provozní doba:
úterý až pátek:  9:00 až 17:00 (na základě objednání lze rozšířit)
sobota: dle objednaných aktivit 

Provozní pracovník: telefon: 602 571 900

Rezervace místností: Mgr. Jiřina Lízalová 737178941

  

Terénní programy - KC Maják, B. Němcové 853, 735 14 Orlová-Poruba

Kontakt: Bc. Petra Nosková e-mail: tsp@ssmo.cz, petra.noskova@ssmo.cz , 733 714 008, 733 714 004

Cílová skupina : Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy (osoby bez přístřeší, v krizi, rodiny s dětmi, etnické menšiny) bez omezení věku

Provozní doba: Po - Pá  7 - 16 hodin

 

NZDM Maják , B. Němcové 853, 735 14 Orlová-Poruba

Vedoucí zařízení:

Jakub Lasota – tel. 777 988 786, 731 134 563

Cílová skupina: Děti ve věku od 6 do 12 let, kapacita - 20

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

13:00 - 18:00

úterý:

13:00 - 18:00

středa:

13:00 - 18:00

čtvrtek:

13:00 - 18:00

pátek:

13:00 - 17:00

 

Modrý kříž v ČR

Vedoucí služby: Mgr. Patrik Burkot, tel. kontakt 702 156 621

Cílová skupina: Lidé závislí na alkoholu nebo ohrožení závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardní hře, jejich rodinní příslušníci a blízké osoby. Služba Odborného sociálního poradenství je poskytována od 15 let, služba Následné péče je poskytovaná od 18 let.

 Provozní doba:

úterý:

8:00-12:00 a 13:00-17:00

středa:

8:00-12:00 a 13:00-16:00

čtvrtek:

8:00-12:00 a 13:00-17:00

pátek:

8:00-12:00

 

Terénní služba Slezská diakonie Sociální asistence působí také v městské části Orlová-Poruba

Slezská diakonie Sociální asistence Karviná, Orlová – terénní služba pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci v Orlové – 2,0 úvazky, se zázemím pro pracovníky v Karviné

Vedoucí služby: p. Kuczerová – 604 642 991, soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

Provozní doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek: 7:00 – 15:00

Středa: 7:00 -17:00

Pátek:  7:00 – 13:00


Datum zveřejnění/aktualizace: 2.2.2021

Zpět na výpis