Pomoc obětem trestných činů v Orlové

Stali jste se obětí trestného činu?

Máte právo zejména na:

 • ochranu před hrozícím nebezpečím,
 • opatření k zajištění Vašeho bezpečí,
 • informace o místě a způsobu podání trestního oznámení,
 • informace, kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení,
 • doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení,
 • bezplatnou odbornou pomoc,
 • právní informace,
 • peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.

Kam se obrátit o pomoc?

 • Tísňové volání – pomoc v akutní krizi k odvrácení hrozícího nebezpečí – 112, 158
 • Policie České republiky – podání trestní oznámení; Slezská 1370, Orlová-Poruba, tel. 596 523 333
 • Okresní státní zastupitelství – podání trestního oznámení; Dlouhá třída 1647, Havířov, tel. 596 498 136, e-mail: podatelna@osz.kna.justice.cz
 • Probační a mediační služba – poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného činu, psychická podpora; Dlouhá třída 1647, Havířov, tel. 596 498 436, 734 780 499, e-mail: jtkacova@pms.justice.cz
 • Intervenční centrum – pro případy domácího násilí – pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez podnětu, Opletalova 4/607, Havířov; tel. 596 611 239, 739 500 634; e-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
 • Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní – předání informací, kontaktů, pomoc v orientaci ve službách, Okružní 988, Orlová-Lutyně, tel. 596 581 432, e-mail: petra.tomkova@muor.cz

Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2022

Zpět na výpis