Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Odbor sociální a zdravotní

1.11.2012

Odbor sociální a zdravotní zajišťuje poskytování základního i odborného sociálního poradenství, provádí posouzení životní situace klientů. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek, spolupracuje s navazujícími institucemi při řešení životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů, nezaměstnaných osob a dalších ohrožených skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce. Realizuje opatření na ochranu dětí, provádí výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Zajišťuje plnění úkolů v rámci sociálně-právní ochrany dětí, které přísluší obcím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Plní také stanovené úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zajišťuje spolupráci s probační a mediační službou.

Zabezpečuje a vede agendu občanů omezených ve svéprávnosti k právním úkonům, vykonává funkci opatrovníka v případech, kdy Město Orlová je tímto ustanoveno rozhodnutím soudu. Zpracovává agendu žádostí o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, sociálních - azylových bytů, upravitelných bytů, bezbariérových bytů a náhradního ubytování. Vede agendu klubů důchodců, příspěvkových organizací Domov Vesna a Sociální služby města Orlová. Zabezpečuje financování nestátních sociálních zařízení, které zajišťují sociální služby pro občany Orlové. Zajišťuje úkoly na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků národnostních menšin do společnosti. Koordinuje a usměrňuje sociální služby ve městě, podílí se na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb správního obvodu Orlová.

Podílí se na zmírňování dopadů sociální exkluze obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zabezpečuje postupné začleňování této skupiny do společnosti. Dále organizuje zlaté svatby a vítání nových občánků. Zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky a vede evidenci o výdeji, vrácení a znehodnocování vrácených receptů a žádanek.

Odbor rovněž zabezpečuje nezbytné úkony v případech domácího násilí.


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.